Dalarövraket 15/7

Anna Maria var ett så kallat flöjtskepp som vintern 1708-1709 frös fast i isen utanför Dalarö. Där drabbades hon av brand och sjönk när skrovet brann ner till vattenlinjen. Skeppet är 38m långt och 8,4m brett. Vraket är delvis utgrävt, aktern är helt utbrunnen medan fören står intakt. Maxdjup på fören är ca 20m. Vraketligger inom dykförbudet i Dalarö, och får endast besökas tillsammans med utbildade guider. Det här dyket räknas även som ett kontrolldyk innan ev dykning sker på det än skörare Dalarövraket.

Dalarövraket är ännu inte identifierat. Troligen är det ett svenskt fartyg från slutet av 1600-talet. Då vraket upptäcktes 2003 var det orört, det belades då med dykförbud omgående, vraket är fortfarande belagt med dykförbud och får endast besökas tillsammans med utbildade guider. Vraket står skrovhelt på botten med viss slagsida, kvar på vraket finns kanoner, barthmankrus, verktyg och ett fyllt lastrum. All dykning sker runt om skrovet, det är inte tillåtet att simma ovanför. Botten runt vraket ligger på ca 30m.

OBS! Efter kontrolldyket kan du bli nekad att dyka på Dalarövraket om de anser att din avvägning inte är ok. Detta p.g.a att vraket är väldigt skört och dykplatsen väldigt känslig. Om du blir nekad till att dyka på vraket görs ingen återbetalning från Dykmagasinet.

Ej DDSK: 1450kr
DDSK: 1195kr (kontakta butiken för bokning)
Hyra utrustning:
Ej DDSK: 200kr
DDSK: 170kr (kontakta butiken för bokning

Samling kl 05.30 på Dykmagasinet

Comments are closed.