EFR / hjärt- lungräddning

EFR / hjärt- lungräddning

Vår första hjälpen utbildning vänder sig till alla människor, inga förkrav är nödvändiga.. EFR utbildningen lär dig och utvecklar ditt självförtroende att hjälpa andra människor i nöd.

Utbildningens filosofi bygger på samma prioritet som professionella medicinskt tränade räddare använder.

Pris:495

 Utbildningens mål är att:

  • Huvudmålet är att utbilda deltagarna att kunna rädda liv då ambulanspersonal är försenad eller ej kan komma överhuvudtaget.
  • Under en avslappnad inlärningsmiljö utveckla deltagarnas självförtroende att kunna hjälpa.
  • Öka procenten av HLR samt första hjälpen lekmän som kan använda sina kunskaper utan att tveka.
  • Maximera praktisk träning för deltagarna under utbildningen istället för långa teorilektioner.
  • Genomföra utbildningen efter det internationella protokoll som följer de grundläggande reglerna som gäller vid livsuppehållande åtgärder.
  • Första delen koncentrerar vi till livsuppehållande åtgärder. Där går vi igenom och praktiserar HLR (hjärt och lungräddning). Vi fortsätter första delen med att också lära oss att ta hand om blödning och chock.
  • Andra delen koncentrerar vi till att ta hand om övriga skador, det vi kallar Första Hjälpen. Här lägger vi tyngd vid att lära oss ta hand om personer vid medvetande men ändock skadade. Vi lär oss att genomföra s.k. huvud till tå kontroll. Där lär vi oss att upptäcka skador och att ta hand om dessa på plats. Vi lär oss också hur vi skall hantera plötsliga sjukdomsfall och kunna ge första hjälpen vid olika sjukdomsfall.

Utbildningen är indelad i två steg

Till utbildningen följer givetvis allt utbildningsmaterial som deltagarna behöver.

Viktigt är att påpeka att utbildningens huvudmål är att kunna rädda liv. Att kunna utveckla deltagarnas kunskap och självförtroende så att de känner att de kan ge livsuppehållande åtgärder samt första hjälpen till dess att ambulanspersonal anländer.

För företag har vi ett program där vi lägger tyngd vid att lära oss ta hand om de skador och olyckor som kan inträffa på just ert företag. Vi går också igenom företagets skyddsrutiner och hur vi kan förebygga och undvika olyckor.