Rescue Diver

Utmana dig själv, genomför vår tuffaste utbildning!

 

 

Räddningsdykare

Det finns många goda anledningar till att vidareutbilda sig till räddningsdykare. Vår utbildning ger dig nya insikter i dykningens mångfald samtidigt som du ökar din egen skicklighet som dykare. Kursen öppnar dina ögon för vad som händer runt omkring dig och dina vänner i er dykmiljö.

Förutse dykolyckor

Som räddningsdykare tränas du i att förutse eventuella nödsituationer eller tänkbara problem och utvärdera dess konsekvenser. På så vis kan du hjälpa personer i din närhet, som har mindre dykerfarenhet, att övervinna svårigheter som i yttersta nödfall kan vara farliga.

Öka säkerheten

Du kommer att få lära dig att upptäcka och bemästra de första faserna i en nödsituation och dina kunskaper om den omedelbara dyksäkerheten ökas avsevärt.

Säker dykare

Med Dykmagasinet Karlstads räddningsdykarutbildning når du en mycket hög kunskapsnivå och färdigheter. Var beredd på att andra dykare vänder sig till dig med frågor, inte sällan är du den högst utbildade dykaren på plats. Vi hjälper dig att växa i rollen som förebild med utökat självförtroende och säkerhetstänkande. Samtidigt är utbildningen den naturliga språngbrädan till att bli en professionell dykare.

Förkrav

För att få starta din utbildning krävs att du har PADI Advanced Open Water eller motsvarande samt någon form av hjärt-lungräddningsutbildning. Vi vill också se ett minimum av 20 loggade dyk efter din grundutbildning.

Vår räddningsdykarutbildning kostar 3 495 kr varav 500 kr i anmälningsavgift. Då ingår kurslitteratur, internationellt erkänt certifikat, diplom, luftfyllningar under kurs och försäkring.

För mer information vänligen kontakta butiken på 054-186990 eller info@dykmagasinet.se

Välkommen!